Cookiebeleid

COOKIEBELEID

Hieronder wordt het cookiebeleid (hierna “cookiebeleid” of “beleid” genoemd) weergegeven, dat betrekking heeft op het Internetplatform https://www.volcanoteide.com/nl  (hierna het Platform genoemd), dat eigendom is van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (hierna “TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE” of “wij” genoemd), gevestigd te Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, met fiscaal identificatienummer CIF A-38002549 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Santa Cruz de Tenerife onder Bladnummer 15, Pagina 174, Boek 1 van Sectie 3.

Overeenkomstig het geen bepaald in Overweging 30 van VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en Europese Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna het “Algemene Verordening Gegevensbescherming” ofwel de “AVG”), kunnen natuurlijke personen gerelateerd worden door middel van online identificatiekenmerken die verstrekt worden via hun apparaten, apps, hulpmiddelen en protocollen, zoals internetprotocol-adressen, sessie-identificatiemiddelen in de vorm van “cookies” of andere identificatiekenmerken, zoals radiofrequentie-identificatie-etiketten. Het is daarom mogelijk dat er sporen achtergelaten worden, in het bijzonder, wanneer de unieke identificatiekenmerken en andere op de server ontvangen gegevens gecombineerd worden. Op basis hiervan kunnen profielen worden opgesteld en de identiteit van natuurlijke personen worden achterhaald. Om deze reden hanteren wij een cookiebeleid overeenkomstig de onderhavige regelgeving.

NEEM EEN PAAR MINUTEN DE TIJD OM ONS COOKIEBELEID DOOR TE LEZEN. HET NEEMT NIET VEEL TIJD IN BESLAG. WE WILLEN JE HIERMEE OP EENEENVOUDIGE, DUIDELIJKE EN TRANSPARANTE WIJZE UITLEGGEN HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN JE RECHTEN BESCHERMEN.JOUW VEILIGHEID EN DIE VAN JE PERSOONSGEGEVENS IS VAN UITERST BELANG VOOR TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE EN WIJ NEMEN DE ADEQUATE BESCHERMING ERVAN ZEER SERIEUS.

OOK RADEN WIJ JE AAN OM ONS PRIVACYBELEID GRONDIG DOOR TE LEZEN.

VOOR WIE IS DIT BELEID BEDOELD EN OP WIE IS HET VAN TOEPASSING?

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van het platform (hierna, zonder onderscheid, “de gebruiker” of “de gebruikers” genoemd), of zij nu wel of geen klant zijn van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, die aangemerkt kunnen worden als natuurlijke personen.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Volledige officiële naam van het bedrijf: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Fiscaal adres: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Spanje)

Adres/zetel: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Spanje)

Telefoonnummer(s): +34 922 010 444

(Algemeen) email-adres: teleferico@telefericoteide.com   

WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT OP HET PLATFORM EN WAT ZIJN COOKIES?

Op het platform worden cookies, ofwel bestanden of hulpmiddelen gebruikt die op jouw eindapparatuur (persoonlijke computer, smartphone, tablet, mobiele apparaten, etc.) en alle andere soortgelijke apparaten worden gedownload.

Over het algemeen en met inachtneming van de door de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (AEPD) gepubliceerde Cookiehandleiding kan er een onderscheid gemaakt worden tussen diverse soorten cookies op basis van verschillende parameters:

Afhankelijk van de entiteit die het systeem of domein beheert van waar de cookies worden verzonden en waar de gegevens worden verzameld en verwerkt, kunnen we het volgende onderscheid maken:

- Eigen cookies: Dat zijn die cookies die naar de eindapparatuur van de gebruikers worden verstuurd vanaf een apparaat of domein dat beheerd wordt door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE en op welke de door de gebruiker aangevraagde dienst verleend wordt.

- Cookies van derden: Dat zijn die cookies die naar de eindapparatuur van de gebruikers worden verstuurd vanaf een apparaat of domein dat niet beheerd wordt door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, maar door een andere entiteit die de via de cookies verzamelde gegevens verwerkt. Wanneer cookies worden geïnstalleerd vanaf een door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE beheerd apparaat of domein, maar de door deze cookies verzamelde informatie verwerkt wordt door een derde partij, dan kunnen deze niet beschouwd worden als eigen cookies van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE. Zo kan TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bijvoorbeeld diensten afnemen van analyse- en metingsbedrijven die het navigatiegedrag van gebruikers op het platform meten en analyseren en, op die manier, handelen namens ons en voor onze rekening door middel van het uitvoeren van gegevensanalyses via het gebruik van cookies van deze derde partijen. Dat alles met als enig doel het verbeteren van de diensten die TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE aanbiedt.

Op basis van de tijd gedurende welke deze actief blijven op de eindapparatuur (tijdsduur), kunnen we de volgende cookies onderscheiden:

- Sessiecookies: Deze cookies zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer de gebruiker toegang krijgt tot het platform.

- Persistente cookies: Deze cookies slaan de gegevens op de terminal op en maken de gegevens voor een bepaalde duur (van enkele minuten tot meerdere jaren) toegankelijk zodat ze door de verantwoordelijke van het cookie kunnen worden verwerkt. 

Op basis van het doeleinde waarvoor de verzamelde gegevens gebruikt worden, kunnen we de volgende cookies onderscheiden:

- Technische cookies: Deze cookies geven de gebruiker de mogelijkheid om door het platform te navigeren, en de verschillende aangeboden opties of services te gebruiken: ze controleren het verkeer en de gegevenscommunicatie, identificeren de sessie, geven toegang tot zones met beperkte toegankelijkheid, onthouden de onderdelen van een aanvraag, verwerken de aanvraag tot inschrijving voor of deelname aan een event, introduceren veiligheidselementen tijdens de navigatie, slaan inhouden op voor de verspreiding van video's en geluid, vergemakkelijken het delen van inhouden via sociale netwerken. 

- Personalisatiecookies: Deze cookies geven de gebruiker toegang tot de services volgens enkele algemene, vooraf gedefinieerde criteria die gebaseerd zijn op bepaalde kenmerken van de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser via dewelke toegang tot de service wordt verkregen, de regionale configuratie die toegang geeft tot de service, onder anderen.

- Analysecookies: Deze cookies geven de verantwoordelijke van de cookies de mogelijkheid om het gedrag van de gebruikers van de websites op te volgen en te analyseren. De informatie die door deze soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit op het platform te meten en om navigatieprofielen van de gebruikers van deze websites, applicaties en platformen op te maken. Na analyse van deze gebruiksgegevens kunnen dan de nodige verbeteringen worden doorgevoerd.  

- Advertentiecookies: Deze cookies zorgen voor een efficiënter beheer van de advertentieruimtes die de editor van de website, de applicatie of het platform van waaruit de diensten worden aangeboden desgevallend ingesloten heeft door de inhoud en de weergavefrequentie van de advertentie aan te passen.

- Cookies voor “behavioural advertising”: Deze cookies zorgen voor een efficiënter beheer van de advertentieruimtes die de editor van de website, de applicatie of het platform van waaruit de diensten worden aangeboden desgevallend ingesloten heeft. Ze slaan informatie op over het gedrag van de gebruikers. Deze informatie wordt verkregen door voortdurende observatie van hun surfgedrag. Op basis van deze gegevens wordt er een specifiek profiel opgemaakt zodat de advertenties daarop kunnen worden afgestemd. 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP HET PLATFORM?

Zoals hieronder aangegeven, kunnen de cookies op het platform eigen cookies of cookies van derden betreffen, alsmede sessie- of permanente cookies en technische of analytische cookies.

Hieronder vind je een informatief overzicht van de cookies die op dit moment gebruikt worden op het platform van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Cookies

Eigendom

Tijdsduur

Doeleinde

fr

Facebook

Persistent

Het openhouden van de Facebook Connect-sessie.

_utma

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_utmb

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_utmc

Google Analytics

Sessie

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_utmt

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_utmz

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_ga

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_gat

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

PAPVisitorID

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

IDE

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_dc_gtm_UA-3807571-5

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_gat_UA-3807571-5

Google Analytics

Persistent

Google Analytics wordt gebruikt om statistische anonieme bezoek- en gebruiksgegevens te verzamelen, zoals vanaf welke website bezoekers op dit platform terechtkomen en waar ze na het bezoek heen navigeren en hoelang ze op het platform blijven.

_zlcmid

Zopim Zendesk Company

Persistent

We gebruiken Zendesk voor een betere klantservice. Deze cookie registreert veelvoorkomende vragen van gebruikers op ons Ondersteuningscentrum en de antwoorden die wij daarop geven. Met deze informatie kunnen we onze producten en diensten verbeteren.

Zoals je kunt zien, dienen cookies van derden voor het adequaat waarborgen van mogelijke internationale persoonsgegevensdoorgifte overeenkomstig hetgeen bepaald in de onderhavige regelgeving. Het betreft hier de entiteiten die ofwel door Privacy Shield (met een geldig certificaat) geautoriseerd zijn of entiteiten die zich in de Europees Economische Ruimte bevinden, zoals hieronder gespecificeerd:

WIE GEBRUIKT DEZE COOKIES?

De informatie die verzameld wordt via de cookies van het platform kan zowel door de eigenaar ervan (eigen cookies) gebruikt worden, als door een derde partij die een dienst aan deze eigenaar aanbiedt (cookies van derden).

BEHEER, ACCEPTATIE EN CONFIGURATIE VAN DE COOKIES.

De toestemming kan ondubbelzinnig zijn of op een impliciete manier gegeven worden op basis van het handelen van de betrokkene (bijvoorbeeld, wanneer de betrokkene blijft navigeren op het platform en op die manier accepteert dat er cookies gebruikt worden die zijn navigatiegedrag monitoren). Daarom geven we je, elke keer als je ons platform bezoekt, een melding over de informatie betreffende ons cookiebeleid, zodat, wanneer je ondanks deze informatie op ons platform blijft navigeren, wij aannemen dat je ons ondubbelzinnig toestemming geeft voor de aangegeven doeleinden van deze cookies. Het is echter mogelijk om de configuratie van cookies die aan jouw navigatiegedrag gerelateerd zijn op elk moment te veranderen, behalve in het geval dat van technische cookies, inclusief de cookie met betrekking tot de wettelijke kennisgeving over het gebruik van cookies op het platform en de naleving van de onderhavige regelgeving.

Technische cookies zijn essentieel voor de gebruiker om te kunnen navigeren op het platform. Wanneer deze uitgeschakeld worden, zal de navigatie belemmerd worden. Met andere woorden, deze cookies zijn van essentieel belang om de navigatie op het platform mogelijk te maken en het functioneren van het platform van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE te ondersteunen (of deze nu wel of niet gedefinieerd zijn door de onderhavige regelgeving) en kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Ook wanneer je andere cookies uitschakelt, kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, die op het platform beschikbaar zijn gesteld om je beter van dienst te kunnen zijn of om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, worden belemmerd.

Voor analytische cookies kun je op elk moment je toestemming in het kader van dit beleid intrekken, waardoor de op jouw computer of apparatuur opgeslagen cookies uitgeschakeld worden. Dit kun je doen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen, zoals hieronder beschreven wordt.

We bieden je informatie over hoe je de cookies op het platform kunt beheren en uitschakelen via de verschillende opties voor de meest gebruikte browsers:

WANNEER DIEN JE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN?

Mocht je een vraag of suggestie aan ons door willen geven met betrekking tot dit beleid, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via het email-adres: teleferico@telefericoteide.com