Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Poniżej zamieszczona jest polityka plików cookies (zwana dalej „polityką plików cookies” lub „polityką”), która reguluje stronę https://www.volcanoteide.com/pl (zwaną dalej Stroną), która jest własnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (dalej zwaną „TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE” lub „my”), będącą hiszpańską spółką o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38301, wpisaną do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3.

Zgodnie z punktem 30 zobowiązań prawnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylającego dyrektywę 95/46/CE (dalej zwanego „Rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”), osoby fizyczne mogą być kojarzone z identyfikatorami online dostarczanymi przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, takie jak adresy protokołu internetowego, identyfikatory sesji w formie "cookies" lub inne identyfikatory, takie jak znaczniki identyfikacji radiowej. Może to pozostawić ślady, które w szczególności, w połączeniu z unikalnymi identyfikatorami i innymi danymi otrzymanymi przez serwery, mogą być wykorzystane do profilowania i identyfikacji osób fizycznych. Z tego powodu, posiadamy politykę dotyczącą plików cookies, która jest zgodna z obowiązującym prawem.

PROSIMY POŚWIĘCIĆ KILKA MINUT NA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PLIKÓW COOKIES, CO NIE ZAJMIE DUŻO CZASU, A DZIĘKI KTÓREJ CHCEMY WYJAŚNIĆ W PROSTY, JASNY I PRZEJRZYSTY SPOSÓB W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY I CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I PRAWA. PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MA ZASADNICZE ZNACZENIE DLA TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE I BARDZO POWAŻNIE TRAKTUJEMY ICH WŁAŚCIWĄ OCHRONĘ.

ZALECAMY RÓWNIEŻ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI WEB.

DO KOGO TA POLITYKA JEST SKIEROWANA I STOSOWANA?

Polityka ta dotyczy wszystkich Użytkowników Strony (zwanych dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”), niezależnie od tego, czy są oni klientami TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, którzy są uznawani za osoby fizyczne.

KTO JEST ADMINISTRATOREM ODPOWIEDZIALNYM ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jesteśmy administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych:

Pełna nazwa spółki: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Siedziba: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)

Fizyczna lokalizacja/siedziba główna: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)

Telefon kontaktowy: +34 922 010 444

Adres e-mail (ogólny): teleferico@telefericoteide.com   

CZY NA TEJ STRONIE UŻYWANE SĄ PLIKI COOKIES? CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki lub inne elementy, które są pobierane na Państwa urządzeniu końcowym (na komputerze, smartfonie, tablecie, innym przenośnym urządzeniu itp.).

W ogólnym rozumieniu, a także uwzględniając Przewodnik dotyczący plików cookies opublikowany przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych (AEPD), pliki cookies mogą być różnych typów w zależności od różnych parametrów:

W zależności od podmiotu zarządzającego urządzeniem lub domeną, z której są one wysyłane oraz przetwarzającego zgromadzone dane, możemy wyróżnić:

- Własne pliki cookies: To pliki wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika z urządzenia lub domeny zarządzanej przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, za pośrednictwem której świadczone są usługi, którymi Użytkownik wykazuje zainteresowanie.

- Cookies stron trzecich: To pliki wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika z urządzenia lub domeny niezarządzanej przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, lecz przez inny podmiot, który przetwarza zgromadzone dane. W przypadku, gdy pliki cookies są instalowane z urządzenia lub domeny zarządzanej przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE ale informacje zbierane za ich pośrednictwem są zarządzane przez osobę trzecią, nie mogą być traktowane jako własne pliki cookies TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE. W tym kontekście, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE może zlecać usługi firm analityczno-pomiarowych, które mierzą i/lub analizują zachowania Użytkowników na Stronie i, w tym znaczeniu, działają w ich imieniu i w charakterze przedstawicielstwa, poprzez analizę danych, uzyskanych dzięki wykorzystaniu plików cookies osób trzecich, a wszystko to wyłącznie w celu poprawy usług świadczonych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Według czasu ich aktywacji na urządzeniu końcowym (tymczasowość), wyróżnia się:

- Sesyjne pliki cookies: To pliki cookies zaprojektowane w celu zgromadzenia i przechowania danych podczas wejścia Użytkownika na Stronę.

- Stałe pliki cookies: To pliki cookies przechowujące dane na urządzeniu końcowym w celu uzyskania do nich dostępu i przetwarzania przez okres od kilku minut do kilku lat, ustalony przez podmiot odpowiedzialny za plik cookie. 

W zależności od celu, dla którego przetwarzane są dane uzyskane poprzez pliki cookies, możemy rozróżnić:

- Techniczne pliki cookies: To pliki pozwalające Użytkownikom na przeglądanie stron witryny oraz na korzystanie z różnych udostępnionych w nich opcji lub usług. Służą one na przykład kontroli odwiedzin i komunikacji danych, identyfikacji sesji, dostępowi do sekcji wymagających logowania, zapamiętywaniu elementów zamówienia, realizacji zamówienia, realizacji wniosku o rejestrację lub uczestnictwo w wydarzeniu, stosowaniu środków bezpieczeństwa podczas przeglądania strony, przechowywaniu treści w formacie wizualnym lub dźwiękowym w celu ich rozpowszechniania lub udostępniania na portalach społecznościowych. 

- Pliki cookies z funkcją personalizacji: To pliki pozwalające Użytkownikom na dostęp do usług o parametrach zdefiniowanych uprzednio według serii kryteriów zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, takich jak między innymi język, rodzaj przeglądarki, za pomocą której Użytkownik łączy się ze stroną czy lokalizacja, z której wchodzi na stronę w celu ustalenia, w którym kraju się znajduje.

- Analityczne pliki cookies: To pliki pozwalające odpowiedzialnemu za nie podmiotowi na monitorowanie i analizę zachowania Użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje zgromadzone za pomocą tego rodzaju plików cookies są wykorzystywane do pomiaru aktywności na Stronie, a także do stworzenia profili przeglądania dla Użytkowników danych stron, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń na podstawie analizy danych na temat użytkowania serwisu.  

- Reklamowe pliki cookies: To pliki umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przestrzenią reklamową zamieszczoną przez edytora w stosownych przypadkach na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, za pośrednictwem której świadczona jest zamawiana usługa, na podstawie takich kryteriów jak edytowana treść czy częstotliwość wyświetlania reklam.

- Pliki cookies reklam behawioralnych: To pliki umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przestrzenią reklamową zamieszczoną przez edytora w stosownych przypadkach na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, za pośrednictwem której świadczona jest zamawiana usługa. Pliki te przechowują informacje o zachowaniu Użytkowników zgromadzone w wyniku stałej obserwacji ich zwyczajów przeglądania stron, co pozwala na stworzenie konkretnych profili w celu wyświetlania odpowiednich reklam. 

JAKIE PLIKI COOKIES SĄ UŻYWANE NA STRONIE?

Jak podano poniżej, pliki cookies obsługiwane na Stronie mogą być własne lub stron trzecich, sesyjne lub stałe, jak również techniczne i analityczne.

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca informacje o konkretnych plikach cookies, które TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE obecnie używa lub obsługuje na Stronie:

Cookies

Własność

Tymczasowość

Cel

fr

Facebook

Stały

Utrzymanie sesji Facebook Connect.

_utma

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_utmb

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_utmc

Google Analytics

Sesyjny

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_utmt

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_utmz

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_ga

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_gat

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

PAPVisitorID

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

IDE

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_dc_gtm_UA-3807571-5

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_gat_UA-3807571-5

Google Analytics

Stały

Google Analytics stosowany jest w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat odwiedzin i użytkowania witryny, takich jak strona źródłowa i docelowa oraz czas trwania sesji przeglądania stron.

_zlcmid

Zopim Zendesk Company

Stały

Stosujemy Zendesk, aby móc oferować Klientom lepszą jakość usług. Ten plik cookie rejestruje częste pytania, które Użytkownicy zadają naszemu Centrum Pomocy oraz odpowiedzi, których na nie udzielamy. Dzięki tej informacji możemy ulepszyć nasze produkty i usługi.

Jak wynika z powyższego, wykorzystywane są pliki cookies stron trzecich, jednak istnieją odpowiednie gwarancje dla tych stron trzecich, dotyczące ewentualnego międzynarodowego przekazywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są to certyfikaty lub podmioty certyfikowane w ramach ochrony prywatności Privacy Shield (z ważną certyfikacją) lub znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak określono poniżej:

PRZEZ KOGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies, które są obsługiwane przez Stronę, mogą być wykorzystywane zarówno przez właściciela tych samych plików cookies (własne pliki cookie), jak i przez osobę trzecią, która świadczy usługi dla tego właściciela (pliki cookies osób trzecich).

ZARZĄDZANIE, AKCEPTACJA I KONFIGURACJA PLIKÓW COOKIES.

Zgoda może być jednoznaczna i udzielona bezwarunkowo, gdy wynika to z działania zainteresowanej strony (na przykład, gdy zainteresowana strona nadal korzysta ze Strony i w związku z tym akceptuje stosowanie plików cookies do monitorowania jej przeglądania). Dlatego też za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z naszej Strony, przekazujemy mu informacje o naszej polityce dotyczącej plików cookies. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest równoznaczne z jednoznacznym wyrażeniem zgody na cele z nią związane. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić konfigurację związaną z przeglądaniem, z wyjątkiem technicznych plików cookies, w tym plików cookies, związanych z informacją prawną, że używamy plików cookies na Stronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania Strony, tak aby jej dezaktywacja lub wyłączenie przez Użytkownika uniemożliwiło taką nawigację. Innymi słowy, te pliki cookies są absolutnie niezbędne, aby umożliwiać przeglądanie oraz obsługiwać funkcje Strony TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE (niezależnie od tego, czy są one określone przez obowiązujące przepisy) i dlatego nie można ich dezaktywować. Podobnie, jeśli wyłączy się inne pliki cookies, niektóre funkcje dostarczane przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE za pośrednictwem jego Strony w celu zapewnienia lepszej obsługi lub poprawy jej jakości, mogą przestać działać lub nie będą funkcjonować prawidłowo.

Co do plików cookies do celów analitycznych, można w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tę politykę i dezaktywować pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym lub w komputerze, dokonując ustawień i konfiguracji przeglądarki internetowej, jak pokazano poniżej.

Przedstawiamy Państwu informacje o tym, jak można zarządzać i dezaktywować pliki cookies, używane na Stronie poprzez różne opcje oferowane przez najpopularniejsze przeglądarki:

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: teleferico@telefericoteide.com