Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WEB

Poniżej zamieszczona jest polityka plików cookies (zwana dalej „polityką plików cookies” lub „polityką”), która reguluje stronę https://www.volcanoteide.com/pl  (zwaną dalej Stroną), która jest własnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (dalej zwaną „TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE” lub „my”), będącą hiszpańską spółką o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38301, wpisaną do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3.

PROSIMY POŚWIĘCIĆ KILKA MINUT NA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, CO NIE ZAJMIE DUŻO CZASU, A DZIĘKI KTÓREJ CHCEMY WYJAŚNIĆ W PROSTY, JASNY I PRZEJRZYSTY SPOSÓB W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY I CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I PRAWA. PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MA ZASADNICZE ZNACZENIE DLA TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE I BARDZO POWAŻNIE TRAKTUJEMY ICH WŁAŚCIWĄ OCHRONĘ.

DO KOGO TA POLITYKA JEST SKIEROWANA I STOSOWANA?

Polityka ta dotyczy wszystkich Użytkowników Strony, niezależnie od tego, czy są oni klientami TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, czy nie (zwanych dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”), którzy są uznawani za osoby fizyczne. Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Jeśli jesteście Państwo już klientem TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, ponieważ podpisaliście z nami umowę, również Państwa dotyczy obowiązek zapoznania się z informacjami na temat szczegółowych warunków polityki prywatności.

Strona ta jest skierowana do Użytkowników powyżej 18 roku życia, przy czym korzystanie z niej jest zabronione dla osób niepełnoletnich poniżej tego wieku. Ponadto, Użytkownik świadomie potwierdza, że posiada zdolność prawną wystarczającą do subskrybowania, w stosownych przypadkach, usług oferowanych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

W TRAKCIE PRZEGLĄDANIA LUB KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jesteśmy administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych:

Pełna nazwa spółki: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Siedziba: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)

Fizyczna lokalizacja/siedziba główna: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)

Telefon kontaktowy: +34 922 010 440

Adres e-mail (ogólny): teleferico@telefericoteide.com   

W sprawie jakichkolwiek pytań, dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: teleferico@telefericoteide.com

JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne, aby umożliwić Państwu dostęp do treści i/lub funkcji Strony i, jeśli sobie Państwo tego życzą, aby móc przesłać Państwu informacje lub świadczyć Państwu dostępne za jej pośrednictwem usługi. W związku z tym zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób spójny i zgodny z prawem, zgodnie z zasadami i zobowiązaniami prawnymi, które wynikają z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W trakcie korzystania z naszej Strony, a w szczególności podczas kontaktowania się z nami lub rejestracji, przekazują nam Państwo bezpośrednio swoje dane, na przykład podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub kontaktowego z zapytaniem, dostępnego online zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi w każdym przypadku (formularz rejestracyjny lub kontaktowy, subskrypcja naszego bloga/newslettera, dostęp do strefy klienta, itp.).

Dane, które nam Państwo przekazują są związane z formularzami lub zapytaniami dostarczonymi za pośrednictwem naszej strony, a ponadto mogą się one różnić w zależności od rodzaju formularza lub zapytania, którego dotyczą. Bez uszczerbku dla powyższych ustaleń, za pośrednictwem naszej Strony i jej różnych formularzy/zapytań, mogą być zbierane różne rodzaje danych osobowych. Zawsze jednak będziemy Państwa prosić jedynie o te dane, które są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne do wyżej wymienionych celów przetwarzania (zasada minimalizacji danych osobowych):

 • Dane osobowe do celów identyfikacji (imię i nazwisko).
 • Osobiste dane kontaktowe (nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail).
 • Dane dotyczące cech osobowych (wysyłane potrzeby lub zapytania, na przykład wskazane za pośrednictwem naszego czatu, itp.).

W ten sam sposób, podczas przeglądania naszej Strony należy pamiętać o plikach cookie, które instalują się w Państwa komputerze lub w innym urządzeniu, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rodzajem zgłaszanych plików cookie i ich specyficznymi celami (patrz Polityka plików cookies). Jeśli zaakceptują Państwo naszą politykę plików cookies, będziemy obsługiwać pliki cookies analityczne, które obejmują przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa profilem przeglądania dla celów analitycznych i/lub statystycznych. Należy podkreślić, że dalsze przeglądanie naszej Strony, biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje na temat naszej polityki prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, będzie oznaczało, że bezsprzecznie akceptują Państwo stosowane pliki cookies, chociaż w każdej chwili mogą Państwo skonfigurować wykorzystanie plików cookies analitycznych, jak wskazano w polityce dotyczącej plików cookies.

JAKIE SĄ CELE, DLA KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w niniejszej polityce prywatności oraz, w stosownych przypadkach, w różnych formularzach danych w niej zawartych. W związku z powyższym, gromadzenie danych służy następującym celom przetwarzania:

 • Umożliwiać Państwu przeglądanie naszej Strony, dając Państwu dostęp do informacji i treści na niej zamieszczonych.
 • Odpowiadać na Państwa wnioski lub zapytania zgodnie z formularzami kontaktowymi lub zapytań, które Państwo do nas wysyłają. Jeśli za pośrednictwem tego rodzaju formularzy zostaną Państwo poinformowani o możliwości wysyłania Państwu promocji, reklam lub ofert określonych usług, ze względu na ich powiązanie z Państwa zapytaniem lub prośbą, i wyrażą Państwo zgodę na ich wysyłanie, informujemy, że mogą Państwo wycofać lub odwołać Państwa upoważnienie w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres: teleferico@telefericoteide.com, chociaż nie będzie to miało wpływu na wcześniejsze przetwarzanie Państwa danych do wskazanych celów.
 • Sprawnie i skutecznie rozwiązać Państwa wątpliwości, dotyczące naszych usług za pośrednictwem różnych dostępnych w tym celu dróg (e-mail, telefon, czat, itp.).
 • Umożliwiać Państwa rejestrację jako Użytkownika i zarządzanie nią, zgodnie z Państwa wymogami. W każdej chwili mogą Państwa zrezygnować z takiej rejestracji, pisząc do nas na adres teleferico@telefericoteide.com.
 • Umożliwić dostęp, dla naszych Klientów, do cyfrowego kanału klienta dostępnego za pośrednictwem Strony (sekcja “Strefa prywatna”).
 • Integralnie zarządzać osobistym kontem Klientów, którzy podpisali nasze warunki handlowe.
 • Subskrybować nasz blog/newsletter, jeśli sobie Państwo tego życzą aby mieć dostęp do dodatkowych treści i informacji, które mogą Państwa zainteresować.
 • Otrzymywać informacje o atrakcjach, korzystnych ofertach lub wszelkie inne informacje, które mogą Państwa zainteresować, w tym informacje reklamowe lub promocyjne związane z działalnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, pod warunkiem, że wyraziliście Państwo wyraźną zgodę na to, a którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać, chociaż nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed Państwa odwołaniem.
 • Pozwolić na korzystanie z plików cookies, używanych przez naszą Stronę, tak jak jest to opisane w naszej polityce plików cookies.
 • Akceptując politykę plików cookies, zgadzacie się Państwo, aby rozwijać cele związane z różnymi rodzajami plików cookie zgłaszanych za jej pośrednictwem, w szczególności tych o charakterze analitycznym (profil przeglądania/użytkownika), wykonać taką analizę i statystyki związane z przeglądaniem stron internetowych w celu poprawy naszych usług i jakości ich w świadczeniu. W każdej chwili można skonfigurować korzystanie z plików cookies analitycznych, mając prawo do odwołania swojej zgody na cele związane z tymi plikami cookies. Informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dotyczących niektórych typów plików cookie, takich jak sesyjne lub techniczne pliki cookies, może uniemożliwić przeglądanie naszej Strony (patrz Polityka plików cookies).
 • Zastosować wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewentualną anonimowość Państwa danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich dostępnych w tym celu technik. W związku z tym, w celu lepszej ochrony danych osobowych w tym zakresie mogą być również przeprowadzane zabiegi anonimizacji i pseudonimizacji danych.
 • Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko istniejące w danym momencie, w tym pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych przez naszą Stronę.

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH BAZUJEMY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

 

Cele przetwarzania danych

Prawna podstawa przetwarzania danych

Umożliwienie Państwu przeglądanie naszej Strony, zapewniając Państwu dostęp do informacji i treści na niej zamieszczonych.

 

Państwa zgoda i, w zależności od przypadku, potrzeba wynikająca z uzasadnionych interesów, własnych lub osób trzecich, związane z odpowiednim zarządzaniem, utrzymaniem, rozwojem i ewolucją Strony, narzędzi, sieci i związanych z nimi systemów informatycznych, umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, funkcjonalność, dostęp do treści i usług, jak również ogólne bezpieczeństwo wszystkich powyższych.

Odpowiadać na Państwa pytania lub wnioski, zgodnie z przesłanymi przez Państwa formularzami kontaktowymi lub zapytań.

Udzielać zgodę

Sprawnie i skutecznie rozwiązać wątpliwości dotyczące naszych usług.

 

Państwa zgoda oraz, w zależności od przypadku, podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy na wniosek użytkownika/zainteresowanej strony.

Umożliwić wykonanie i zarządzanie swoją rejestracją jako użytkownik, jeśli jest to wymagane.

Udzielać zgodę

Umożliwić dostęp dla Klientów do cyfrowego kanału klienta dostępnego za pośrednictwem Strony

 

Realizacja podpisanej umowy z TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Kompleksowe zarządzanie osobistym kontem Klienta.

 

Realizacja podpisanej umowy z TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Umożliwić subskrypcję naszego bloga/newslettera.

 

Udzielać zgodę

Otrzymywać informacje o atrakcjach lub wszelkie inne informacje, które mogą być dla Państwa interesujące, w tym reklamy lub promocje, związane z działalnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Państwa zgoda, a także w przypadku, gdy takie informacje marketingowe mogą być objęte przepisami z postanowieniami artykułu 21.2 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, w uzasadnionym interesie TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Akceptując politykę plików cookies przewidzianą do tego celu, umożliwia się rozwój związanych z nimi celów przetwarzania, a w szczególności przeprowadzenie odpowiedniej analizy wynikającej z przeglądania przez Państwa strony internetowej do celów analitycznych i/lub statystycznych.

 

Udzielać zgodę

Zastosować wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewentualna anonimizacja i pseudonimizacja Państwa danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich dostępnych w tym celu technik.

 

Na mocy zobowiązań prawnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylającego dyrektywę 95/46/CE (dalej zwanego „Rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. W przypadku przetwarzania danych, mającego na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Strony, sieci i związanego z nią systemu informatycznego, w stosownych przypadkach można powoływać się na uzasadniony interes TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE lub, w zależności od przypadku, osoby trzeciej (Artykuł 49 RODO).

Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko istniejące w danym momencie.

Na mocy zobowiązań prawnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylającego dyrektywę 95/46/CE („Rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. W przypadku przetwarzania danych, mającego na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Strony, sieci i związanego z nią systemu informatycznego, w stosownych przypadkach można powoływać się na uzasadniony interes TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE lub, w zależności od przypadku, osoby trzeciej (Artykuł 49 RODO).

Gdy uzasadnioną podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, przypominamy, że ma on prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w prosty i bezpłatny sposób, pisząc na adres teleferico@telefericoteide.com.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe związane z celami przetwarzania

Czas i kryteria gromadzenia Państwa danych osobowych

Dane związane z przeglądaniem przez Użytkownika naszej Strony internetowej

-W ogólnym rozumieniu, Państwa dane będą przechowywane do wyszczególnionych celów przez konieczny i niezbędny czas, aby umożliwić prawidłowe przeglądanie i korzystanie z naszej Strony i treści na niej zamieszczonych.

 

-Co do danych związanych z Państwa profilem przeglądania, w związku z analitycznymi plikami cookies, które zaakceptował Pan/i zgodnie z polityką TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE dotyczącą plików cookies, należy zwrócić uwagę na sekcję dotyczącą ich tymczasowości (patrz Polityka plików cookies).

Odpowiadać na Państwa pytania lub wnioski, zgodnie z przesłanymi przez Państwa formularzami kontaktowymi lub zapytaniami.

-Przez taki czas, który jest konieczny do poprawnego rozpatrzenia Państwa zapytań i/lub specyficznych wniosków w zależności od poszczególnych przypadków.

 

-Jeśli polegają one na wykonaniu Państwa prośby przed zawarciem umowy lub podpisaniu umowy z TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić należytą satysfakcję z naszych działań przed zawarciem umowy lub umowy o świadczenie usług pomiędzy stronami.

Sprawnie i skutecznie rozwiązać wątpliwości dotyczące naszych usług.

 

Na potrzebny czas do ich rozpatrzenia lub rozwiązania.

Umożliwić wykonanie i zarządzanie swoją rejestracją jako użytkownik, jeśli jest to wymagane.

Do czasu złożenia wniosku o wyrejestrowanie. Jeśli są Państwo Klientem TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, czas przechowywania danych osobowych w tych przypadkach może być określony jak wskazano poniżej.

Umożliwić dostęp dla Klientów do cyfrowego kanału klienta dostępnego za pośrednictwem Strony

 

W czasie niezbędnym do zapewnienia należytej satysfakcji z wykonania umowy między stronami (czas trwania umowy między stronami).

Kompleksowe zarządzanie osobistym kontem Klienta.

 

W czasie niezbędnym do zapewnienia należytej satysfakcji z wykonania umowy między stronami (czas trwania umowy między stronami).

Umożliwić subskrypcję naszego bloga/newslettera.

 

Do czasu złożenia wniosku o wyrejestrowanie subskrypcji.

Otrzymywać informacje o atrakcjach lub wszelkie inne informacje, które mogą być dla Państwa interesujące, w tym reklamy lub promocje, związane z działalnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Do czasu skorzystania z prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych i/lub promocyjnych lub, w stosownych przypadkach, gdy sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21.2 RODO.

Zastosować wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika, włącznie z ich przechowywaniem w przewidzianym prawem okresie oraz bez względu na prawną podstawę przetwarzania danych, które przedstawia TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko istniejące w danym momencie.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika, włącznie z ich przechowywaniem w przewidzianym prawem okresie oraz bez względu na prawną podstawę przetwarzania danych, które przedstawia TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.


W każdym przypadku i bez uszczerbku dla powyższych ustaleń, użytkownik jest również informowany o następujących zagadnieniach:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych, w odniesieniu do prawidłowego przetwarzania danych osobowych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, spółka ta może również przechowywać informacje przez okres trzech lat w sposób bezpieczny od momentu ich zebrania (okresy przedawnienia w przypadku naruszenia przepisów w tym zakresie).
 • W odniesieniu do czasu przechowywania plików cookie, zalecamy zapoznanie się z naszą polityką plików cookies (sekcja „Tymczasowość”).
 • W ogólnym rozumieniu, jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, dla których zostały uprzednio zgromadzone, zostaną one zablokowane, pozostając wciąż dostępne jedynie dla właściwych organów w celu ewentualnego usunięcia odpowiedzialności prawnej podczas przetwarzania tych danych, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, i bez możliwości ich wykorzystywania do innych niż wyszczególnione cele. Po upływie odpowiednich okresów prawnych w przypadku zablokowania, takie dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w stosownych przypadkach mogą być również anonimizowane w sposób bezpieczny przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE (dane anonimowe/nieosobowe).

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEUDOSTĘPNIENIA NAM PAŃSTWA DANYCH?

Staramy się pobierać lub stosować możliwie najmniej i jedynie istotnych danych w celu przetwarzania danych osobowych, które przeprowadzamy dla rozwoju naszych celów, a także celów społecznych. Wszystko to zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach.

Jednakże nieprzekazanie danych osobowych może skutkować niemożnością: 1) poprawnej nawigacji po naszej Stronie internetowej (nie akceptując plików cookies technicznych lub sesyjnych); 2) dostępu do określonych treści lub usług (np. jeśli nie podacie nam Państwo swoich danych w celu otrzymania naszego bloga/newslettera, nie będzie dostępu do nich, ani do informacji lub treści z nimi związanych); 3) przetwarzania Państwa specyficznych wniosków lub próśb (np. z powodu braku lub niewystarczającego wypełnienia odpowiedniego formularza lub zapytania).

W każdym przypadku, wszelkie dostarczone przez Państwo informacje i dane osobowe, w zależności od przypadku, muszą być:

 • Wystarczające, aczkolwiek dostosowane, ograniczone i proporcjonalne do zgodnych z prawem celów przetwarzania danych w każdym przypadku, przy maksymalnym poszanowaniu zasad celowości i minimalizacji danych osobowych.
 • Dokładne, aktualne i zgodne z prawdą, aby móc odpowiednio zweryfikować tożsamość, zdolność prawną do występowania w imieniu własnym lub cudzym, a także aby móc w każdym przypadku dostosować przetwarzanie danych do Państwa konkretnych potrzeb i Państwa rzeczywistej sytuacji. Odbywa się to zgodnie z zasadą prawidłowości danych osobowych.

Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za informacje i dane osobowe przekazane TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE przez naszą Stronę internetową i, w stosownych przypadkach, za usługi, które wykupili lub umowy, które z nami zawarli.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

W ogólnym rozumieniu, nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie oferujemy osobom trzecim. Możliwe jest jednak, że niektóre strony trzecie mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych w ramach rozwoju usług, które mogą świadczyć na rzecz TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE. Na przykład, w przypadku plików cookies osób trzecich, które są stosowane na naszej Stronie (zobacz polityka plików cookies).

Dla TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE pracuje kilka odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zaufanych osób, mających do nich dostęp w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do świadczenia usług, które są z nimi związane. Osoby te świadczą usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z warunkami i gwarancjami zawartymi w art. 28 RODO, przeprowadzając odpowiednie kontrole, inspekcje i audyty w tej dziedzinie w celu sprawdzenia, czy odpowiedzialni za przetwarzanie danych ściśle przestrzegają umów podpisanych w tym celu oraz obowiązujących przepisów.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM?

Informujemy, że ogólnie nie planuje się międzynarodowego przekazywania Państwa danych osobowych, a w TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE zabezpieczono niezbędne środki i gwarancje w tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Bez uszczerbku dla powyższego, nasza polityka dotycząca plików cookies informuje o istnieniu możliwości międzynarodowego przekazywania danych osobowych w związku z usługami świadczonymi nam przez niektóre firmy (cookies stron trzecich). Wszystkie transfery międzynarodowe są w pełni zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla podmiotów wpisanych na listę podmiotów certyfikowanych w ramach ochrony prywatności (patrz Polityka plików cookies).

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA, CO ONE OZNACZAJĄ I W JAKI SPOSÓB MOŻNA Z NICH KORZYSTAĆ?

Państwa prawa

Na czym one polegają?

Jak z nich korzystać?

Prawo do informacji

Prawo do otrzymania od TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE odpowiednich informacji, zarówno w momencie zbierania Państwa danych osobowych (niezależnie od tego, czy zostały one uzyskane od Państwa, czy też za pośrednictwem osób trzecich), jak i w każdym późniejszym czasie w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwo decydujecie o swoich danych osobowych. Patrz art. 12-14 RODO.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 12-14 ustawy RODO. Jednakże, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności i plików cookie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: teleferico@telefericoteide.com

 a my rozpatrzymy Państwa dodatkowe zapytanie.

Prawo dostępu

Prawo do uzyskania potwierdzenia od TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz podstawowych informacji dotyczących takiego przetwarzania (art. 15 ustawy RODO), jak również do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com

 z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do korygowania danych

Prawo do uzyskania bez nieuzasadnionej zwłoki od TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 16 ustawy RODO.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do usunięcia

Prawo do usunięcia bez nieuzasadnionej zwłoki od TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy RODO.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do uzyskania od TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE prawa do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, gdy:

-Zakwestionowana będzie dokładność danych osobowych przez okres, który pozwala TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE zweryfikować ich dokładność.

-Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zgłoszą Państwo sprzeciw dla jego zlikwidowania (a zamiast tego wniesiony będzie wniosek o jego ograniczenie).

- TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne do opracowywania, egzekwowania lub odpowiedzi na reklamacje.

 

Jego stosowanie będzie ograniczone do działań opisanych w art. 18 ustawy RODO.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo przenoszenia danych

Prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego, lub do przekazywania ich do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe, zgodnie z warunkami opisanymi w art. 20 ustawy RODO.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do złożenia sprzeciwu

Prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym tworzenie profili, jeżeli jest to uzasadnione korzyścią dla TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE lub osoby trzeciej, jak opisano w art. 21 ustawy RODO.

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Użytkownika, którego dane dotyczą (art. 22 ustawy RGPD).

Kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem "Korzystanie z praw" i dołączając, gdyby zaistniała potrzeba potwierdzenia tożsamości, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, ENI...).

Prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzanego przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE na podstawie Państwa zgody przed cofnięciem zgody.

Za pośrednictwem formularzy, treści i innych form przekazywania danych udostępnionych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, w zależności od przypadku, takie odstąpienie od zgody może być wyrażone (na przykład, wniosek o anulowanie usługi naszego bloga/newslettera poprzez link podany na końcu). W tym celu można również wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: teleferico@telefericoteide.com, tak, aby można było należycie przestrzegać prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (AEPD - Hiszpańska Agencja Ochrony Danych)

Implikuje możliwość zwrócenia się do właściwego organu nadzoru w przypadku, gdy stwierdzą Państwo, że Państwa prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone (art. 13 i 14 ustawy RODO).

Zalecamy, aby przed złożeniem jakiejkolwiek skargi lub roszczenia do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD), skontaktować się z nami w celu analizy konkretnej sytuacji i spróbować, w stosownych przypadkach, znaleźć skuteczne i polubowne rozwiązanie. Dodatkowo, jeśli sobie tego Państwo życzą, można również skorzystać ze strony internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych AEPD www.aepd.es


CZY STOSUJE SIĘ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Biorąc pod uwagę specyfikę, zakres, kontekst i wyszczególnione cele przetwarzania, jak również ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze dla Państwa praw i wolności, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE stosuje (i będzie stosować) odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych według kryteriów ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnie, a także stosując system uwzględniający ryzyko istniejące w danym momencie, który w razie potrzeby będzie poddawany weryfikacji i aktualizacji przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Wykorzystanie protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych HTTPS (HTTPS) na naszej Stronie jest wzmocnioną gwarancją bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

PRAWOMOCNOŚĆ I ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka ta obowiązuje od 26 grudnia 2018 roku.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce w celu dostosowania jej do przyszłych obowiązujących przepisów ustawodawczych, doktrynalnych lub prawnych, z przyczyn technicznych, organizacyjnych, handlowych, korporacyjnych i działalności gospodarczych, informując z możliwym uprzedzeniem o ewentualnych zmianach. W związku z powyższym zaleca się, przy każdorazowym korzystaniu z tej Strony, przeczytać niniejszą politykę w szczegółach, ponieważ wszelkie zmiany będą publikowane za jej pośrednictwem.

Dodatkowo, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE może poinformować Państwa osobiście o zmianach przed ich zastosowaniem w niniejszej polityce, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe i w rozsądnie osiągalnym zakresie, zwłaszcza gdy są Państwo zarejestrowanym Użytkownikiem lub Klientem TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: teleferico@telefericoteide.com

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

W ogólnym rozumieniu, wszelkie kontrowersje i konflikty są preferencyjnie przedkładane przez strony w celu znalezienia polubownego rozwiązania oraz za obopólną zgodą, wykorzystując do tych celów kanał i pocztę elektroniczną, przewidziane w ust. 13 niniejszej polityki.

Jeśli nie jest to możliwe, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w ustawie RODO w celu określenia kompetencji organu prowadzącego lub głównego organu w kolejności wiedzy o jakimkolwiek konflikcie, kontrowersjach lub roszczeniach dotyczących tej polityki prywatności, zgłaszane jest co najmniej poprzez kanały administracyjne, informuje się, że takim organem będzie Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (AEPD), a we wszystkich przypadkach, przepisy artykułu 56 ustawy RODO muszą być przestrzegane. W odniesieniu do prawa do skutecznego środka służącego zaskarżeniu TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE w tych sprawach zastosowanie mają również przepisy art. 79 ust. 2 RODO, a odpowiednie powództwo może zostać wniesione do sędziów i sądów stanu Santa Cruz de Tenerife w zakresie, w jakim podmiotem odpowiedzialnym jest spółka z siedzibą w Hiszpanii. Obowiązujące obecnie hiszpańskie i europejskie przepisy, mające zastosowanie w tej dziedzinie, będą przestrzegane.