Warunki handlowe

WARUNKI ZAKUPU ONLINE

I. WŁAŚCICIEL PORTALU

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (zwana dalej Kolejką linową na Teide lub TELEFÉRICO DEL TEIDE), hiszpańska spółka o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38002. Wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com (zwanej dalej Portalem).

Obsługa Klienta: info@telefericoteide.com.

II. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze warunki zakupu online otwarcie regulują stosunki pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a konsumentami zamawiającymi świadczenie usług lub produkty oferowane za pośrednictwem Portalu.

Niniejsze warunki zakupu zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawy nr 7/1998 o ogólnych warunkach handlowych, dekretu królewskiego nr 1906/1999 regulującego zamówienia składane drogą telefoniczną lub elektroniczną na warunkach ogólnych określonych w artykule 5.3 hiszpańskiej ustawy nr 7/1998, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników oraz prawodawstwa uzupełniającego, hiszpańskiej ustawy nr 7/1996 o handlu detalicznym, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 14/1996 regulującego podpis elektroniczny oraz pozostałymi mającymi zastosowanie przepisami prawa hiszpańskiego.

Niniejszy dokument jest stale dostępny w dziale Zakupy online na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE do pobrania i zapisania przez Użytkownika.

Przed dokonaniem zakupu online należy wyrazić zgodę, w formularzu udostępnionym na naszej stronie internetowej, na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Teleférico del Pico de Teide, S.A.

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsze warunki zakupu online regulują ogólne warunki świadczenia usług oferowanych przez TELEFÉRICO DEL TEIDE za pośrednictwem strony www.volcanoteide.com. Świadczone aktualnie usługi stanowiące przedmiot umowy pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a konsumentami odnoszą się do sprzedaży niektórych rodzajów biletów Kolejki Linowej na Teide i Schroniska Altavista oraz różnych wycieczek oferowanych użytkownikom przez TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również, w stosownych przypadkach, innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Produkty i usługi oferowane przez TELEFÉRICO DEL TEIDE mogą zostać zamówione przez konsumentów zamieszkałych w Hiszpanii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przez konsumentów zamieszkałych w krajach nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Usługa sprzedaży biletów TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również jakichkolwiek innych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu ma charakter handlowy, a zawierające podatek ceny poszczególnych produktów widnieją zawsze na stronie internetowej.

Dostęp do informacji zawartych w Portalu jest bezpłatny.

Konsument oświadcza, że informacje zamieszczone w Portalu, ogólne informacje o katalogu usług i pozostałych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, a także ogólne warunki zakupu online i zmian w umowie są dostateczne i wystarczające, aby wykluczyć pomyłkę podczas udzielania zgody na jej zawarcie.

1.1. Procedura

Aby przystąpić do korzystania z różnych usług handlowych oferowanych za pośrednictwem Portalu, konsument musi przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji pojawiających się na ekranie w trakcie procesu zakupowego, podając w tym celu dane wymagane w zawartych w Portalu formularzach, co jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ogólnych warunków zakupu online. Konsument oświadcza tym samym, że przyjął do wiadomości i akceptuje powyższą procedurę jako konieczną, aby uzyskać dostęp do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Konsument sformalizuje zakup wypełniając formularze przewidziane na wszystkich etapach procesu zakupowego, dopełniając obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak „Karta kredytowa” lub system „Paypal”, a następnie zatwierdzając elektroniczną transmisję danych.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online stają się częścią umowy w momencie wypełnienia formularzy i przesłania danych wprowadzonych w procesie zakupu, równoznacznego z wyrażeniem przez konsumenta wyraźnej zgody.

Korzystanie z którejkolwiek z usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków użytkowania Portalu, jak również ogólnych warunków zakupu online, a w stosownym przypadku szczególnych warunków handlowych udostępnionych konsumentowi przed dokonaniem zakupu, które regulują zakup biletów oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

1.2. Dokumentacja i język

Niniejsze ogólne warunki zakupu online są stale dostępne do pobrania i zapisania przez konsumenta podczas dokonywania zakupu przez Internet na stronie internetowej TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Po zakończeniu procesu zakupowego konsument otrzyma pocztą elektroniczną rachunek uproszczony za zakupiony produkt (bilet lub bon) z kodem kreskowym upoważniającym do wymiany na bilet na miejscu i/lub uzyskania dostępu do zarezerwowanej atrakcji.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych prawnie w artykule 103, litera L, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity hiszpańskiej ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników (TRLGDCU) oraz prawodawstwa uzupełniającego, którego treść cytujemy poniżej: „Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów, których przedmiotem jest: Świadczenie usług zakwaterowania na cele inne niż mieszkaniowe, transport dóbr, wynajem pojazdów, żywienie lub usługi związane z aktywnością rekreacyjną, jeśli umowa przewiduje konkretny termin lub okres wykonania usługi.”

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź w celu złożenia reklamacji lub skorzystania ze swoich praw konsument może wysłać wiadomość na adres volcano@volcanolife.com

Plany awaryjne:

Jeżeli warunki pogodowe lub powody techniczne uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji, jej koszt zostanie zwrócony w całości. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa zamówionej wizyty może ulec zmianie.

WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM DO PUNKTU WIDOKOWEGO MIRADOR DE PICO VIEJO + KOLEJKA LINOWA

W przypadku gdyby ze względów bezpieczeństwa nie można było skorzystać z kolejki linowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z przyczyn technicznych, bądź gdyby szlak z La Rambleta na punkt widokowy Mirador de Pico Viejo był zamknięty z powodu opadów śniegu lub oblodzenia, będzie można wybrać spomiędzy poniższych 3 opcji:

  • Zmienić datę atrakcji.
  • Przejść alternatywną trasą przez górę Montaña Majúa i zmienić datę biletu na Kolejkę linową.
  • Przejść alternatywną trasą przez górę Montaña Majúa i zawnioskować o zwrot kwoty za bilet na Kolejkę linową.
TEIDE TOUR + KOLEJKA LINOWA

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Teide Tour z Kolejką linową, koszt biletu na wjazd i zjazd kolejką linową zostanie zwrócony przyjezdnym w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko, a lokalnym mieszkańcom w wysokości 13,50 euro za osobę dorosłą i 9,50 euro za dziecko.

TEIDE TOUR + OBSERWATORIUM

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią zwiedzanie Obserwatorium na Teide, przyjezdni otrzymają zwrot 21 euro, a lokalni mieszkańcy 12,60 €.

SUNSET & STARS

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Sunset & Stars, zachód słońca będzie podziwiany z punktu widokowego Mirador de Chío z Los Roques de García i przyjezdnym zostanie zwrócona kwota w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko, a lokalnym mieszkańcom w wysokości 13,50 euro za osobę dorosłą i 9,50 euro za dziecko.

KOLEJKA LINOWA O ZMIERZCHU

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Kolejka linowa o zmierzchu, zwrócony zostanie całkowity koszt atrakcji.

ASTRONOMIC TOUR

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji w całości, jej całkowity koszt zostanie zwrócony. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią wizytę w Obserwatorium, zwrócony zostanie koszt biletu wstępu do Obserwatorium. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa zamówionej wizyty może ulec zmianie. Jeżeli warunki pogodowe utrudnią obserwację astronomiczną, przeprowadzona zostanie atrakcja obejmująca Planetarium.

OBSERWACJA ASTRONOMICZNA

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację, uiszczony koszt atrakcji zostanie zwrócony.

SCHRONISKO ALTAVISTA

Niewykorzystanie rezerwacji w zamówionym dniu i przedziale czasowym jest równoznaczne z utratą praw przez Użytkownika.

W przypadku zakupów łączonych, obejmujących Kolejkę linową + Schronisko, za wnioski o anulowanie rezerwacji Schroniska z powodu zamknięcia szlaku nr 11 do punktu widokowego Mirador de la Fortaleza nie będą pobierane żadne opłaty, a poniesiony koszt rezerwacji zostanie zwrócony. W przypadku gdyby obiekty Kolejki linowej były nieczynne, zwrócony zostanie wyłącznie koszt biletu na Kolejkę linową, a trasa odbędzie się pieszo.

WĘDRÓWKA GÓRSKA

W przypadku wędrówki górskiej, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie alternatywna wędrówka, a koszt biletu na kolejkę linową zostanie zwrócony.

ANULACJE

Dla wszystkich atrakcji zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian daty.

Żadne opłaty nie będą pobierane za wnioski o anulowanie rezerwacji.

Datę i godzinę zarezerwowanych i niewykorzystanych biletów na Kolejkę linową na Teide można wygodnie zmienić bez żadnych opłat do 30 minut przed czasem wybranym podczas pierwotnej rezerwacji za pośrednictwem naszego modułu zarządzania rezerwacją

Jako że działanie kolejki linowej zależy od zmieniającej się pogody (prędkości wiatru, temperatury itp.), szacowany czas wejścia na pokład może czasem ulec opóźnieniu. W przypadku opóźnienia o co najmniej 90 minut w stosunku do zamówionego czasu wejścia na pokład w wyniku zamknięcia obiektów z przyczyn pogodowych lub technicznych, będzie można bezpłatnie zażądać zwrotu pełnej kwoty, pod warunkiem że bilety nie zostały wykorzystane.

W przypadku pozostałych atrakcji można bezpłatnie zmienić datę lub anulować rezerwację atrakcji.

WARUNKI DLA GRUP
PŁATNOŚĆ:
  • 100% ceny do miesiąca przed datą wydarzenia

ANULACJA:

  • Bezpłatna.
GRUPY MIN. OSÓB:
  • Minimalna liczba osób w grupie, aby móc skorzystać w z tych warunków.

Jeżeli w trakcie korzystania z naszych atrakcji konsument ulegnie wypadkowi lub zachoruje, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Rezerwując atrakcje obejmujące wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide, Klient oświadcza, że zna i akceptuje regulujący tę wizytę regulamin Obserwatorium na Teide, który jest dostępny zarówno w Internecie, przed dokonaniem rezerwacji, jak i na potwierdzeniu zakupu, który Klient otrzymuje po jej dokonaniu.

W przypadku braku środków na karcie kredytowej przed skorzystaniem z zamówionej usługi lub odrzucenia płatności za daną usługę, rezerwacja zostanie anulowana, w następstwie czego naliczona zostanie opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku skorzystania ze specjalnych ulg niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi (Kolejka linowa na Teide: lokalni mieszkańcy i dzieci do lat 14; Wycieczki oferowane przez Volcano Teide: dorośli powyżej 65 roku życia lub seniorzy, dzieci do lat 14 i lokalni mieszkańcy; Schronisko Altavista: członkowie związku alpinizmu). Jeśli nie jest możliwe udowodnienie statusu upoważniającego do zniżki, należy uiścić różnicę w kasie lub wskazanym miejscu, aby uzyskać dostęp do zamówionej usługi.

W przypadku zakupu któregokolwiek z pozostałych oferowanych za pośrednictwem portalu produktów i/lub usług innych niż bilety, konsument również otrzyma drogą elektroniczną rachunek uproszczony (bilet lub bon). Równocześnie przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany na stronach internetowych o szczególnych warunkach handlowych dotyczących wspomnianych produktów lub usług.

Wystawienie rachunku uproszczonego (biletu lub bonu) jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących wydawania dokumentu zastępczego za fakturę, zgodnie z dekretem królewskim nr 1073/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmieniającym m. in. rozporządzenie regulujące obowiązki wystawiania faktur, zatwierdzone dekretem królewskim nr 1619/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online zostały sporządzone w języku hiszpańskim i przetłumaczone na język polski.

Wykorzystanie kodów promocyjnych na stronie

Wraz z bonem za zakup atrakcji konsumenci będą mogli otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w przyszłości przy zakupie oferowanych na stronie produktów.

Kody promocyjne, które konsument otrzyma wraz z bonem za zakup atrakcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu w przyszłości tej atrakcji z katalogu, na którą został wystawiony kod; również na ponowny zakup tej samej atrakcji, za której rezerwację konsument otrzymał kod promocyjny, o ile jej uprzednio nie anulował.

1.3. Środki techniczne

Portal powinien zapewnić konsumentom wszelkie środki techniczne niezbędne do wykrycia i sprostowania błędów podczas wprowadzania przez nich swoich danych w różnych formularzach wyświetlanych na ekranie w trakcie procesu zakupowego.

1.4. Zmiana ogólnych warunków zakupu online

TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków zakupu online lub mających zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnych warunków zamówienia, jak również wszelkich innych mających zastosowanie warunków ogólnych lub szczególnych, regulaminów użytkowania lub ogłoszeń. Obowiązek powiadomienia konsumentów zostanie spełniony poprzez zmodyfikowanie ogólnych warunków handlowych zamieszczonych na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Przed zamówieniem produktów lub usług można w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu online lub mającymi zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnymi warunkami zamówienia. TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie równocześnie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w prezentacji, ustawieniach i lokalizacji strony internetowej, a także w jej zawartości i warunkach jej użytkowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez konsumentów w niniejszej witrynie, a także wszelkie inne dane powstałe w późniejszym okresie w wyniku relacji pomiędzy konsumentami a Kolejką Linową na Teide zostaną umieszczone w plikach, za które odpowiedzialność ponosi Teleférico del Pico de Teide, S.A., z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife przy ulicy Calle San Francisco 5, 4º, kod pocztowy 38301. Dane będą przetwarzane w celu rozwijania, podtrzymywania i monitorowania relacji konsumentów z Teleférico del Pico de Teide, S.A., a w szczególności do sformalizowania zakupu biletów lub innych produktów, a także do zarządzania skierowanymi do nas przez konsumentów wnioskami i do przechowywania komunikacji w celu ulepszenia naszych usług oraz w celach statystycznych.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA KONIECZNA JEST ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

W tym celu skontaktujemy się z ojcem, matką lub opiekunem z prośbą o potwierdzenie statusu prawnego oraz udzielenie zgody, po czym przyjmiemy wniosek.

Aby skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przeniesienia danych i ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów strony mogą dobrowolnie uznać właściwość sądów w miejscu zameldowania Konsumenta, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.